Vrei să conectezi unul din serviciile Moldtelecom? Lasă-ne nr. de telefon și noi îți dăm cele mai bune oferte.
Format: 02XXXXXXX, 06XXXXXXX, 07XXXXXXX


         Conform Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice aprobate în data de 13.04.2009 prin HG 284, persoanele juridice și fizice care execută lucrări de terasament în zona de protecție a acestor rețele sunt obligate să cheme reprezentantul proprietarului în vederea stabilirii poziționării exacte a cablurilor și a altor construcții subterane ale acestora. Acțiunile trebuie întreprinse cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de startul lucrărilor, excepție fiind cazurile de forță majoră. 

         Depunerea cererii cu câteva zile înainte de începerea lucrărilor acordă furnizorului posibilitatea să planifice activitatea personalului, repartizarea inginerilor responsabili de ieșirea la fața locului, examinarea actelor tehnice ale liniilor de comunicații, dar și pregătirea echipamentului de localizare a liniilor subterane. În situațiile de urgență, poate fi solicitată executarea într-un termen mai scurt, cu acordul părților. 

         În cererea cu privire la chemarea reprezentantului pentru stabilirea poziționării exacte a cablurilor subterane vor fi incluse denumirea/ numele solicitantului, tipul, locul și data începerii lucrărilor, sediul și rechizitele bancare. Aceasta poate fi depusă online prin îndeplinirea formularului electronic sau în formă scrisă, fiind anexată mesajului expediat pe adresa electronică: office@moldtelecom.md

         În timpul lucrărilor de precizare a traseului rețelelor de comunicații electronice, în baza documentelor tehnice și cu echipamentele de localizare, vor fi instalate jaloane sau alte elemente menite să marcheze și să semnalizeze despre ele, acțiuni de care este responsabil beneficiarul (p. 19 din Reguli).

         În baza rezultatelor va fi perfectat un act de către reprezentantul furnizorului, iar prin semnarea acestuia, responsabilitatea privind asigurarea integrității jaloanelor și a semnelor de preîntâmpinare o poartă beneficiarul sau antreprenorul ce îndeplinește lucrările în zona de protecție (p. 20 din Reguli). 

         Executanții lucrărilor (maiștri, mașiniști etc) trebuie să ia cunoștință până la începerea lucrărilor despre amplasarea instalațiilor și a traseelor cablurilor subterane ale reţelelor de comunicaţii electronice, de marcarea lor pe teren. De asemenea, să fie instruiți de către reprezentantul furnizorului, cu privire la modalitatea de îndeplinire a lucrărilor de terasament,  în mod manual sau mecanizat, pentru a le asigura integritatea (p. 22 din Reguli). 

         Dezgroparea cablului subteran va avea loc manual, solul fiind săpat doar cu lopeți și hârlețe, iar producerea loviturilor puternice, dar și folosirea uneltelor de abataj, precum răngi și târnăcoape sunt interzise (p. 29 din Reguli). 

         În cazul lucrărilor îndeplinite fără proiecte și scheme topografice, compania Moldtelecom recomandă solicitarea informațiilor privind prezența rețelelor de comunicații electronice la locul executării lucrărilor, inclusiv și prin expedierea unui mesaj la adresa electronică: supraveghere@moldtelecom.md cu indicarea localității, străzii, numărului cadastral al terenului/clădirii și/sau coordonatelor (latitudinea și longitudinea), indicelui drumului și bornele kilometrice ale sectoarelor de drum aflate în reparație  sau altor puncte de reper ce ar permite identificarea exactă a locației sau apelând la numărul de telefon 022-57-31-33.Tarifele pentru supravegherea îndeplinirii lucrărilor efectuate de către întreprinderile terțe în rețeaua telefonică a S.A. "Moldtelecom, inclusiv conducta de canalizare.

 Nr. d/o
                            
Specificarea serviciului Tarif (lei) pentru o chemare
(TVA inclus)
cu o durata
de 2 ore
oră suplimentară
1. Pentru supravegherea îndeplinirii lucrărilor efectuate de către întreprinderile terțe în reșeaua rețeaua telefonică a S.A. "Moldtelecom, inclusiv conducta de canalizare, în zona de protecșie a comunicațiilor electronice:
1.1    -  în zilele lucrătoare, luni - sîmbătă, de la orele 8:00 până la 17:00. 396 140.4
1.2    - în zilele lucrătoare, luni -sîmbătă, de la 8:00 până la 17:00 la solicitarea urgentă în caz de avarie, timp de o oră din momentul solicitării. 666 270
1.3    -  peste program de lucru de la orele 17:00 - 8:00 sau în zilele de odihna și sărbători. 666 270
*în cazul când perioada de supraveghere a îndeplinirii lucrărilor depăşeşte 2 ore la tariful de bază, va fi aplicat tariful pentru fiecare oră suplimentară.
 
 
Completeaza cererea online
 
Solicitare privind precizarea traseului
elementelor subterane ale rețelei
Date despre solicitant
Denumirea/numele *
Adresa *
IDNO/IDNP *
tel.*
Email *
Data începerii lucrarilor*
denumirea lucrărilor
data*, ora începerii
Locul efectuării lucrărilor*
orașul/satul, raionul*
strada, nr **
nr. cadastral teren/clădire**
coordonate**
indicele drumului, borna km**
* câmp obligatoriu de completat
** se completează unul din câmpuri
Fiecare a 2 lună de abonament gratuit, timp de 1 an!
Alege un abonament de Internet prin fibră optică, Internet+TV, Telefonie mobilă sau Internet mobil și 6 luni timp de 1 an, plata de abonament este 0 lei.
Serviciile Selectate
Televiziune 124 canale cu 28 HD
Internet 100 Mbps
Preţ 290 lei lunar
Perioadă Promo 6 luni
Vezi oferta
Standart
Vezi oferta
Promo
Serviciul livrare acasă este disponibil de luni până sâmbătă, între orele 9.00 şi 18.00. Completează formularul de mai sus. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Back to top