Cariera

 

VREI să ai un START bun în CARIERĂ?
sau Vrei să te dezvolţi profesional?

 

VINO în compania MOLDTELECOM!

 

 
Designer
 
ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • realizează machete grafice pentru materialele publicitare (leaflete, postere, bannere, etc)
 • participare la crearea ideilor publicitare

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • experienţă în design (la CV se va anexa portofoliul de lucrări executate)
 • cunoaşterea programelor Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
 • creativitate & ingeniozitate
 • lucru în echipă

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (Designer).

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Manager a Grupului cercetare şi dezvoltare, Departamentul tehnic
 
OBIECTIVUL POSTULUI:
 • Conduce grupul de experţi tehnici în cercetare şi dezvoltare, elaborează concepte și implementează proiecte noi în domeniul comunicaţiilor electronice şi IT.

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:

 • Conduce grupul de experţi în cercetare şi dezvoltare în domeniul comunicaţiilor electronice;
 • Realizează studiul tendinţelor tehnologice în domeniul comunicaţiilor electronice şi IT;
 • Formează bază de date de tehnologii şi realizări tehnice apte implementării, unor potenţiale servicii şi produse pasibile implementării în reţeaua MTC;
 • Colaborează cu direcţiile comerciale şi de marketing în identificarea strategiilor de poziţionare a produselor şi serviciilor noi pe piaţa comunicaţiilor electronice din ţară;
 • Analizează evoluţia, potenţialul tehnologic şi competitiv, posibilităţile şi capacităţile de modernizare, şansele şi riscurile utilizării tehnologiilor existente şi a celor noi;

 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în domeniul telecomunicaţiilor sau tehnologiilor informaţionale experienţă
 • experienţă relevantă în domeniul managementul & telecomunicaţii de cel puțin 2 ani cunoştinţe
 • cunoașterea domeniului de comunicații electronice și a tendințelor de dezvoltare a acestora
 • cunoaşterea calculatorului MS Office
 • cunoaşterea excelentă a limbilor română şi rusă, limba engleză – avantaj 
 • abilităţi manageriale
 • clarviziune IT şi economică
 • abilităţi analitice
 • abilităţi de comunicare
 • rezistenţă la stres

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze la adresa cariera@moldtelecom.md pîna la data de 16.04.2015 CV-ul şi un concept ce va conţine viziunile privind:

 • descrierea proceselor interne ale grupului,
 • rolul experţilor în cadrul grupului:
 • descrierea relaţiilor de lucru a grupului cu celelalte structuri ale companiei.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 570-489.

 
Specialist marketing strategic
 
ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • monitorizează performanţele produselor şi serviciilor companiei
 • elaborează analiza financiară şi a studiilor de fezabilitate
 • elaborează toate produsele, serviciile şi campaniile de marketing noi
 • analizează continuu piaţa şi necesităţile clienţilor şi adaptarea ofertelor
 • participă la elaborarea şi la implementarea strategiilor

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare preferabil în Telecomunicaţii şi/sau Economie
 • cunoaşterea perfectă a limbilor română, rusă şi engleză
 • cunoaşterea avansată a calculatorului (MS Office)
 • experienţă în domeniul telecomunicaţiilor sau în marketing
 • abilităţi analitice
 • abilitaţi de problem solving şi conflict management

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (Specialist marketing strategic).

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Operator suport clienţi or. Chișinău

Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi
 

SE OFERĂ:

 • grafic de lucru full time sau part time (4 ore)
 • pachet atractiv de recompense și beneficii (salariu fix + bonus lunar în funcţie de rezultate) 
 • training de dezvoltare a abilităților (din contul companiei)
 • posibilitate de dezvoltare a carierei (după 2-3 luni)
 • angajare oficială cu contract de muncă

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • recepţionarea apelurilor telefonice ale abonaţilor
 • acordarea suportului informaţional clienţilor (la telefon)
 • soluţionarea situaţiilor de ordin comercial

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • student sau specialist licențiat
 • cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională prezintă un avantaj
 • orientare către client & rezultat
 • abilități de a lucra în echipă
 • abilităţi analitice
 • proactivitate şi pozitivism
 • dorinţă şi abilitate de dezvoltare a cunoştinţelor profesionale

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Operator suport clienți Chișinău.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Inginer în telecomunicaţii suport tehnic corporativ

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • Acordarea suportului tehnic abonaţilor (prin telefon) şi remedierea deranjamentele pentru clienţii corporativi, VPN şi VIP prin intermediul aplicaţiilor cu acces direct la echipamentele de transport IP

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare finalizate în domeniul tehnic
 • cunoaşterea tehnologiilor Ethernet, IP, Routing, xDSL
 • cunoaşterea principiilor de funcţionare a serviciilor E-mail, DNS, RADIUS şi DHCP
 • cunoaşterea metodelor de troubleshooting şi depanare a deranjamentelor
 • cunoaşterea reţelei IP MPLS, VPN Layer 2 şi VPN Layer 3
 • certificarea MCTNA (Mikrotik) este un avantaj
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă la nivel avansat (inclusiv terminologie de specialitate), cunoaşterea limbei engleze prezintă un avantaj
 • abilităţi de planificare, coordonare şi control a proceselor
 • abilităţi analitice şi de diagnosticare a problemelor
 • abilităţi de lucru în echipă

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (inginer în telecomunicaţii suport tehnic corporativ).

 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

 

Informaţii adiţionale la tel. 570 - 672

 
Operator suport tehnic or. Chișinău

Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi
 

SE OFERĂ:

 • grafic de lucru full time sau part time (4 ore)
 • pachet atractiv de recompense și beneficii (salariu fix + bonus lunar în funcţie de rezultate) 
 • training de dezvoltare a abilităților (din contul companiei)
 • posibilitate de dezvoltare a carierei (după 2-3 luni)
 • angajare oficială cu contract de muncă

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • recepţionarea apelurilor telefonice ale abonaţilor
 • acordarea suportului informaţional clienţilor (la telefon)
 • soluţionarea situaţiilor de ordin software şi hardware

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • student sau specialist licențiat in domeniul IT
 • certificarea CISCO CCNA prezintă un avantaj
 • cunoştinţe în utilizarea sistemelor operaţionale şi a pachetului Microsoft Office
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională prezintă un avantaj
 • orientare către client & rezultat
 • abilități de a lucra în echipă
 • abilităţi analitice
 • proactivitate şi pozitivism

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Operator suport tehnic or. Chișinău.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Consultant clienți în toate regiunile din Republica Moldova

Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi
 

SE OFERĂ:

 • grafic de lucru full time sau part time (4 ore)
 • pachet atractiv de recompense și beneficii (salariu fix + bonus lunar în funcţie de rezultate) 
 • training de dezvoltare a abilităților (din contul companiei)
 • posibilitate de dezvoltare a carierei 
 • angajare oficială cu contract de muncă
 
ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • comunicarea cu clienţii potențiali
 • promovarea produselor și serviciilor Companiei
 • comercializarea produselor și serviciilor Companiei în magazinele proprii şi în teritoriu

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • student sau specialist licențiat
 • cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională prezintă un avantaj
 • abilități excelente de comunicare verbală şi scrisă, persoană sociabilă cu abilități excelente de networking si relaţionare
 • abilități de negociere și convingere
 • orientare către client & rezultat
 • abilități de a lucra în echipă
 • abilităţi analitice
 • proactivitate şi pozitivism

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Consultant clienți.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Agent vânzări directe
Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi.
 
SE OFERĂ:
 • grafic de lucru liber (cu excepția evenimentelor speciale)
 • pachet atractiv de recompense și beneficii - (salariu fix + % din vânzări 
 • training de dezvoltare a abilităților de comunicare, convingere și vânzări (din contul companiei)
 • posibilitate de dezvoltare a carierei 
 • angajare oficială cu contract de muncă
 • acoperirea cheltuielilor de transport şi telefonie mobilă de către companie
 
 
ATRIBUȚII ÎN FUNCȚIE:
 
 • promovarea şi comercializarea produselor și serviciilor Companiei
 • căutarea şi atragerea activă a noilor clienţi
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:
 
 • student sau specialist licențiat
 • experienţă similară – avantaj
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă
 • abilități excelente de comunicare
 • abilități de negociere și convingere
 • orientat către client și rezultat
 • energic și pozitiv
 
 
Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Agent vânzări directe.
 
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.
 

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Agent vânzări business clienți

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:

 • identifică clienți potenţiali, promovează serviciile companiei și atrage clienți noi
 • înaintează ofertele, negociază și perfectează contractele de prestare a serviciilor

SE OFERĂ:

 • posibilitate de autorealizare
 • training de dezvoltare a abilităţilor profesionale
 • pachet salarial atractiv: salariul fix + bonus lunar pentru rezultate
 • posibilitate de avansare la nivel ierarhic

 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în Economie / Telecomunicații
 • cunoaşterea PC la nivel de utilizator experimentat
 • cunoaşterea limbilor române, ruse şi limba engleză
 • abilităţi de prezentare, negociere și convingere
 • abilitate de a lucra în echipă
 • permis de conducere (categoria B)

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Agent vînzări business clienți.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel.  022 700 855

 
[+] Manager vânzări corporative Ungheni

Cerințe: 

 • studii universitare, preferabil în economie (administrarea afacerilor, marketing) sau telecomunicaţii
 • cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă
 • abilităţi de comunicare, negociere şi prezentare
 • capabil de a întelege şi soluţiona necesităţile şi nevoile clienţilor
 • energic, responsabil, organizat şi orientat spre rezultate înalte
 • carnet de conducere (categoria B) şi experienţa relevantă de conducere
 • domiciliul stabilit în zona de răspundere

 

Atribuții de funcții:

 • promovarea produselor şi serviciilor S.A.”Moldtelecom” către clienţii corporativi (telefonie fixă, telefonie mobilă, transport date)
 • identificarea potenţialilor clienţi corporativi şi extinderea portofoliului din zona de răspundere
 • crearea ofertelor şi negocierea contractelor de vânzări corporative
 • stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor profesionale cu clienţii noi, orientate spre satisfacerea nevoilor acestora în conformitate cu standardele şi politica Companiei

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Manager vânzări corporative Ungheni.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

 
Specialist principal PR & Event

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:

 • dezvoltă strategia de comunicare internă / externă şi PR
 • elaborează, organizează și coordonează evenimentele speciale ale Companiei
 • organizează prezentările oficiale, conferinţele de presă, etc
 • asigură elaborarea comunicatelor de presă, articolelor, noutăţilor, etc.

 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în Marketing / Jurnalism / Relaţii cu publicul
 • experienţă profesională în domeniu minim 2 ani
 • cunoaşterea avansată a calculatorului (MS Office)
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă, engleza – avantaj
 • abilităţi excelente de networking şi relaţionare
 • abilităţi de organizare a proceselor

 

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Specialist PR & Event.

 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel.  022 700 855

 
Specialist analiză performanţă reţea
 
OBIECTIVUL POSTULUI:
 • pregătirea şi sistematizarea rapoartelor privind principalii indicatori de performanţă a reţelelor celulare
ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • analiza datelor de performanţă de operare a echipamentelor Reţelei Celulare
 • înaintarea solicitărilor de extindere în baza analizei nivelurilor de încărcare a resurselor SW şi HW disponibile
 • participarea la lucrările de extindere şi modernizare a echipamentelor Reţelelor Celulare
 • setarea echipamentelor, care au un impact asupra performanţei echipamentului reţelelor celulare şi calităţii serviciilor prestate
 • optimizarea resurselor SW şi HW în dependenţă de traficul generat cu scopul asigurării calităţii serviciilor prestate

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în Telecomunicaţii şi/sau Tehnologii Informaţionale
 • experiența relevantă în domeniul telecomunicațiilor
 • cunoştinţe privind funcţionalitatea echipamentelor de comutaţie (SoftX, MSC)
 • cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze (nivel mediu)
 • abilităţi analitice
 • abilităţi de lucru în echipă

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (specialist analiză performanţă reţea).

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 570 672

 
Inginer în telecomunicaţii VAS

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • organizează operarea şi mentenanţa echipamentelor VAS şi asigură asistenţa tehnică internă şi externă în vederea soluţionării problemelor
 • analizează şi soluţionează problemele tehnice apărute la nivel de echipamente

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în domeniul telecomunicaţiilor şi IT
 • cunoașterea arhitecturii rețelei WCDMA
 • cunoașterea sistemelor de operare Linux, Windows Server și protocoalelor SS7, SMPP, IP
 • cunoașterea principiilor de rutare și comutație a canalelor și pachetelor
 • cunoașterea limbajelor Oracle, MS SQL
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă (scris şi vorbit) fluent; engleza – avantaj
 • cursuri de formare profesională, training-uri de specialitate şi CISCO – avantaj
 • abilităţi de analizare şi structurare a fluxului de documente şi informaţii

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (inginer în telecomunicaţii VAS)

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

 

Informaţii adiţionale la tel. 570 672

 
Inginer în telecomunicaţii soluţii standarde clienţi corporativi

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • analizează şi determină portul de conexiune şi oferă soluţii pentru pozarea cablului de la punctul de conexiune pînă la client
 • analizează şi determină posibilităţile de transfer a tractului de comutare în limita razei de deservire
 • acordă datele tehnice pentru conexiunile de telecomunicaţii în scopul satisfacerii necestiăţilor clienţilor corporativi

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare finalizate în domeniul tehnic
 • cunoaşterea tehnologiilor IP-MPLS, NGN, Fttx, GPON, xDSL
 • cunoaşterea MS Office (Word, Excel, Oulook,etc.)
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă la nivel avansat (inclusiv terminologie de specialitate), cunoaşterea limbei engleze prezintă un avantaj
 • abilităţi de planificare, coordonare şi control a proceselor
 • abilităţi analitice şi de diagnosticare a problemelor
 • abilităţi de lucru în echipă

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (inginer în telecomunicaţii soluţii standarde clienţi corporativi).

 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

 

Informaţii adiţionale la tel. 700 672

 
Specialist activare şi procesare cereri

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • examinează şi procesează cererile abonaţilor de telefonie mobilă în vederea modificării planului tarifar, activarea sau dezactivarea serviciilor/optiunilor aditionale
 • crearea rapoartelor din baza de date
 • realizeaza procesul de evidenta a cererilor, statutul acestora, timpul de executare etc
 • asigura procesul de gestionare a numerelor telefonie mobile

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în domeniul telecomunicaţiilor
 • cunoaştinţe de bază în IT şi comunicaţii electronice, produse şi servicii IT
 • cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat în special a instrumentelor MS Office
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă, cunoaşterea limbei engleze prezintă un avantaj
 • abilităţi analitice şi de diagnosticare a problemelor
 • abilităţi de comunicare şi exprimare

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică (specialist activare şi procesare cereri).

 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

 

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
[+] Specialist retenție

în mun. Chișinău și toate regiunile din Republica Moldova

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:

 • analizează cererile de reziliere parvenite de la clienți
 • identifică cauzele de reziliere și propune soluții
 • comunică și convinge clienții, asigurînd retenția acestora

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare finisate
 • cunoaşterea calculatorului la nivel de utilizator (MS Office)
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română și rusă
 • abilități avansate de comunicare și convingere
 • abilități de aplanare a conflictelor
 • rezistență la stres

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică  Specialist retenție .

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.  Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Tehnician telecomunicaţii
 
ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • efectuează conectarea serviciilor de telefonie IP, acces la servicii de bandă largă prin ADSL, FTTx, Wi-Fi, televiziune prin protocolul IP
 • asigură conectarea, configurarea echipamentelor terminale şi activarea serviciilor de telecomunicaţii
 • execută lucrările de montare a pilonilor de terasament, suspendare şi pozare a cablurilor, etc.
 • informează clienţii în privinţa funcţionării echipamentelor şi explică condiţiile de utilizare a serviciilor prestate de companie
 • elaborează actele care vizează procesul de instalare a serviciilor

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în Telecomunicaţii sau Tehnologii Informaţionale
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă
 • cunoaşterea calculatorului la nivel de administrator
 •  permis de conducere categoria „B”

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Technician telecomunicaţii.

 

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 570 672

 
Inginer principal în telecomunicaţii Secţia internet

Oferta este valabilă pentru studenţi și specialişti licenţiaţi
 

OBIECTIVUL POSTULUI:

 • gestionarea eficientă a mijloacelor tehnice, informaţionale, materiale, umane şi financiare vizînd prestarea serviciilor de telecomunicaţii;
 • asigurarea administrării şi monitorizării fiabile a echipamentelor reţelei Nodului central Internet;

 

 

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:
 • asigură întreţinerea şi exploatarea tehnică a echipamentului din gestiune
  - Ethernet/Core (Huawei, Cisco, Telesys)
  - Servere (DNS, DHCP, Mail, SESM, Web, Zabbix)
 • efectuează şi asigură analiza parametrilor tehnici în vederea remedierii operative a deficienţelor depistate;
 • deserveşte tehnic echipamentul de reţea şi serverele Nodului central Internet;
 • identifică şi soluţionează deranjamentele în reţea;
 • participă la elaborarea cartelelor tehnologice şi înaintează recomandări privind optimizarea funcţionării echipamentului;

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în domeniul tehnic şi IT
 • cunoaşterea calculatorului la nivel avansat
 • cunoaşterea fluentă a limbii române şi ruse (engleza constituie un avantaj)
 • cunoaşterea tehnologiilor Ethernet, IP, Routing, MPLS
 • cunoaşterea tehnologiilor de securizare a reţelelor WAN şi LAN
 • abilităţi de analiză şi sinteză şi experienţă în diagnosticarea problemelor
 • spirit de ordine şi disciplină
 • abilităţi de gestionare a timpului şi flexibilitate
 • rezistenţă la stres

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică inginer principal în telecomunicaţii Secţia internet.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 700 855

 
Inginer programator data management & reporting

ATRIBUŢII DE FUNCŢIE:

 • elaborează rapoarte din bazele de date existente 
 • dezvoltă rapoarte noi utilizînd instrumentele BI
 • formează arhitecturi şi modele de rapoarte

 

CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale
 • cunoaşterea limbajelor de programare şi celor scriptice VFP, SQL, PL/SQL, T-SQL
 • cunoaşterea pachetului MS Office
 • cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză
 • abilităţi logice de programare şi elaborare a schemelor de baze de date
 • abilităţi de diagnosticare şi soluţionare a problemelor abilităţi analitice
 • abilităţi de lucru în echipă

Candidaţii interesaţi sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică Inginer programator data management & reporting.

Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.

Informaţii adiţionale la tel. 022 700 855

 

 

 

Aplicanţii sunt invitaţi să expedieze CV-ul la adresa cariera@moldtelecom.md, menţionînd postul pentru care aplică.

 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

 

Tel.: (022) 700-855, (022) 570-183

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10, MD 2001, Chişinău, Moldova

 


despre companie   |   publicitate   |   presa despre noi   |   hartă site   |   noutăţi   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor