CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind achiziția apei plată/carbogazificată
27 Februarie 2019

CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind achiziția apei plată/carbogazificată

 

 1. Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău.
 2. Obiectul Achiziției:Apă plată/carbogazificată (Anexa №1 și Anexa № 2)
 3. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:
 • Costul (Lei MDL), incl. TVA / buc;
 • Modalitatea de plată 15 zile după livrarea mărfii la depozitul cantinei S.A. “Moldtelecom”;
 • Termenul de livrare a mărfii;
 • Condiția de livrare cu transportul Furnizorului la Depozitul cantinei S.A. Moldtelecom (Chișinău, Ștefan cel Mare 10)
 • Copia documentelor conform specificației tehnice minimale Anexa nr.2;

 

 1. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

 la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 07.03.2019

 

 1. Persoana de contact pentru informaţii suplimentare și recepționarea

ofertei Elena Voicu sau Aurica Iacovleva

      

         Elena Voicu  – tel 022542604

        mob.067199456

        Aurica Iacovleva mob.067174811

Anexa nr.1

 

                        Asortimentul și cantitățile solicitate

 

 

Nr/or

Denumire Produs

u/m

Cantitate minima

Cantitate maxima

1

Apă mineral carbogazificată /plată -0.5 l

buc

7000

10 000

2

Apă mineral carbogazificată /plată – 1,0 l

buc

300

500

3

Apă mineral carbogazificată /plată -2,0 l

buc

200

300

 Anexa nr.2

I Specificatii tehnice minimale

 1. Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate sunt urmatoarele:

Produs

Caracteristici tehnice

Apă mineral carbogazificată /plată

Caracteristici organoleptice

 

Aspect, gust și culoare: să corespundăs sistemului de calitate ISO 9001.Să fie etichetate în conformitate cu Legea nr. 279 din 15.12.17:

a) menționarea compoziției chimice

b) locul unde este expluatată sursa și numele acesteia.

 

Agenții economici, care comercializează produsul pentru care nu au calitatea de producător, trebuie să prezinte un act autentic din care să rezulte că sunt autorizați de producătorii originali pentru comercializare.

 

Apa minerală să fie microbiologică pură, ambalată în recipiente din PET, ambalată în baxuri. Materialul (plastic) să fie inert din punct de vedere chimic, astfel încît să nu influiențeze calitatea apei.

 

 

 1. Sistemul de asigurare a calitatii:
  1. Produsul va respecta standardele prezentate de ofertantul castigator în propunerea sa tehnica, cu respectarea cerintelor tehnice specificate în prezentul caiet de sarcini;
  2. Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau reglementarile nationale în vigoare;
  3. Calitatea produsului va fi atestata, la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si conformitate sau a declaratiei de conformitate.
 2. Conditii de ambalare:
  1. Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;
  2. Ambalajele trebuie sa fie curate, si fara mirosuri straine;
  3. In transport, produsul se aseaza într-un numar care sa evite deformarea, deprecierea  ruperea  sau spargerea acestuia.
 3. Marcarea:
  1. Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele mentiuni:
   1. denumirea, adresa si nr. de telefon producatorului/distribuitorului,
   2. denumirea produsului,
 • cantitatea neta,
 1. lista cuprinzand compoziția chimică
 2. data fabricatiei si termenul de valabilitate, respectiv mentiunea ”a se consuma de preferinta înainte de …..
 1. Transportul:
  1. Transportul se face cu mijloace care sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.
 2. Conditii minime de garantie si conditii de livrare:
  1. Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, în funcţie de necesarul de consum comunicat de catre beneficiar. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.
  2. Termenul de valabilitate va fi in functie de fiecare tip de produs . La receptionarea marfii, produsele vor fi in prima parte a termenului de valabilitate.

Nota 1. Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

 Nota 2: SA Moldtelecom  isi rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garantie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afectiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor.

 1. Comanda ferma de achizitie va fi transmisa furnizorului cu 2 zile inainte de data livrarii, iar produsele vor fi livrate la sediul SA Moldtelecom, respectiv la adresa bd. Ștefan cel Mare 10, în intervalul orar 00..-12.00.
 2. Produsele livrate vor fi însotite de urmatoarele documente:
  1. Factura fiscala
  2. Aviz de însotire a marfii, cand este cazul;
 • Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate
 1. Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerintelor tehnice minimale prevazute în prezentul caiet de sarcini.
 1. Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

Nota 3. Pentru produsele ofertate, se solicita prezentarea de mostre, fise tehnice si/sau descrieri ale produselor si/sau fotografii de prezentare a produselor si/sau catalog de prezentare a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care SA Moldtelecom solicita acest lucru. Produsele livrate trebuie sa corepunda caracteristicilor mostrelor/caracteristicilor tehnice definite în fișele tehnice și/sau descrierilor și/sau fotografiilor prezentate de ofertanti.

 

                                                 

 

 

 
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude