Solicitare ofertelor de prețuri pentru design-ul interior pentru Punctul de Vânzare din or. Bălți
12 Noiembrie 2018

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

 

1. Obiectul Achiziției:Elaborarea design-ului interior în format 3D pentru Punctul de Vânzare din or. Bălți, str. Independenței, 28.

 

2. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

  • Costul  MDL, incl. TVA (cu argumentare/descifrare a costului);
  • Termenii elaborării proiectului 10 zile din data semnării contractului de

   către ambele părti;

  • Modalitatea de plată 45 zile din data prezentării facturii fiscale în baza proiectului aprobat de către solicitant;

 

3. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

 

 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 16.11.2018

 

4. Persoana de contact pentru recepționarea ofertei Theodora Scurtu.

tel.022700910, mob.067199449

 
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude