CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind deservirea și reparația registratoarelor fiscale de tip ”Mercurii 114”
18 Февраль 2019

CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind deservirea și reparația registratoarelor fiscale de tip ”Mercurii 114”

 

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

 

  1. Obiectul Achiziției: Deservirea și reparația registratoarelor fiscale de tip ”Mercurii 114”, conform anexei nr.1

 

  1. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:
    • Costul MDL, incl. TVA per/ buc
    • Termenul de îndeplinire a comenzii;
    • Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A. “Moldtelecom”.

 

  1. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

 la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 22.02.2019.

 

  1. Persoana de contact pentru recepționarea ofertei Lilia Izvoreanu

 

tel. 022570292, mob. 067467517

 

                                                                                    Anexa

Cerinte față de Furnizor la achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a registratoarelor fiscale de tip Mercurii 114

 

 

Nr. d/o

Denumirea indicatorilor

 

Cerințe

1.

Periodicitatea efectuării lucrărilor de profilaxie

Trimestrial la locul instalării aparatului fiscal

2.

Timpul de reacție la apelul Beneficiarului

8 ore

3.

Consultanța prin telefon, internet

Da

4.

Costul serviciilor, lei inclusive TVA

 

 

·        Darea în exploatare, înregistrarea, reînregistrarea, scoaterea de la evidență, dotarea cu registrul asistență tehnică

 

 

·        Verificarea versiunii Soft-ului de către organelle fiscal, sigilarea RF

 

 

·        Deservirea tehnică o data în trei luni

 

 

·        Chemarea tehnicianului (exclusive la înregistrarea aparatului nou)