CERERE DE OFERTA „Servicii spălătorie/curățare auto a mijloacelor de transport”
23 Январь 2019

I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACHIZITOR

 

Denumire: S.A. Moldtelecom

Adresa:Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău, Republica MOLDOVA

Cod poştal:MD-2001

Domeniul de activitate

Servicii de comunicații electronice

Persoana de contact:Serghei Cerbușca

Telefon:(f): 022570370; (m):067199370

Email:sergiu.cerbușca@moldtelecom.md

Web:www.moldtelecom.md

 

II. OBIECTUL  ACHIZIŢIEI

 

 

2.1. Denumirea achiziției:

     „Servicii spălătorie /curățare auto a mijloacelor de transport”                                     

 

2.2. Descrierea serviciilor:

     2.2.1 Servicii de spălătorie /curățare auto exterior/interior/complex a mijloacelor de transport S.A. Moldtelecom din mun. Chișinău

     2.2.2 Categorii de mijloace de transport interesate: autoturisme, microbuse (Hyundai Starex, VW T5, pina la 11 locuri), allroad (Dacia Duster, Suzuki Vitara, Toyota Hilux, L200, UAZ)

     2.2.3 Cantitate totala – pina la 150 unități

 

2.3 Cerințe minime față de ofertant:
     2.3.1 Companie autorizată

  1. Licență sau autorizație
  2. Certificat de inregistrare companie

 

III. PREZENTAREA OFERTEI

 

     3.1. Limba de redactare a ofertei

 

Limba română

 

3.2. Moneda în care se transmite oferta de preț

Lei, MDL (pentru companiile naționale)

 

3.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

30 zile de la data specificată pentru depunerea ofertei.

3.4. Modul şi adresa de prezentare a ofertei

Oferta se va prezenta      29.01.2019    

  •  pe suport de hârtie pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10. Oferta și documentele solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate. Pe plicul sigilat se va menţiona „OFERTĂ ACHIZITII SERVICII SPĂLĂTORIE AUTO A MIJLOACELOR DE TRANSPORT”.

3.5. Propunerea financiară

3.5.1. Prețul ofertei va include toate costurile aferente îndeplinirii lucrărilor de prestări servicii enumerate în p.2.2, separat pentru fiecare serviciu în parte.

3.5.2.  Propunerea financiară va includepreţul total:                                                           

  • cu TVA  inclus

sau

  • fără TVA (doar pentru cazul în care compania este scutită de TVA).              

3.6. Modalităţi de plată

Plata se va efectua în termen maxim de 30 de zile de la primirea documentelor emise de prestator şi care dovedesc realizarea serviciului.