CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind achiziția echipamentului Wireless de tip Ubiquiti AirFiber 5
23 Январь 2019
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.
 
1. Obiectul Achiziției: echipamentului Wireless de tip Ubiquiti AirFiber 5 (în cantitate de 3 bucăți).
 
2. Prezentarea ofertelor trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:
 
- Costul  (USD), incl. TVA p/u unitatea de măsură;
- Copia documentelor de calitate și/sau conformitate a mărfii după caz;
- Garantii;
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A.         “Moldtelecom”;
- Termenul de livrare a mărfii;
- Condiția de livrare cu transportul Furnizorului la Depozitul S.A. Moldtelecom (Chișinău, str. Maria Drăgan, 23).
 
3. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat
 la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.
 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 31.01.2019.
 
4.   Persoanele de contact pentru informaţii suplimentare:
             Efim Cegodari –  mob: 067199134 ; fix: 022570612
 
5. Persoana de contact pentru recepționarea ofertei  Elena Mihalachi
 
tel.022570497, mob. 067657699