CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind prestarea serviciilor de tipar UV
18 Декабрь 2018

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

 

1. Obiectul Achiziției:Prestarea serviciilor de tipar UV

 

2. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

               2.1 Costul  MDL, incl. TVA per/m2

a) oracal 4+0 orojet;

b) sticla organică 4+0

     2.2  Termenii de îndeplinire a comenzii;

 2.3 Modalitatea de plată 30 zile din data prezentării facturii fiscale în baza actului de îndeplinire a serviciilor;

 

3. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale până la data de 28.12.2018

 

Persoana de contact pentru recepționarea ofertei Teodora Scurtu

tel.022700910, mob.067199449