CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI privind achiziția Generator electric portabil pe benzină
27 Ноябрь 2018

1. Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt 10, mun Chişinău.

 

2. Obiectul Achiziţiei:

    Generator electric portabil pe benzină

  • Puterea -  5,5 ÷ 6,5 kW.
  • Tensiune electrică – 220V.
  • Greutatea – 65÷75 kg.
  • Cantitatea – 9 buc.

 

3. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:

  • Costul (Lei MDL), incl. TVA p/u unitatea de măsură;
  • Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii;
  • Termenul de livrare a mărfii;
  • Condiţia de livrare cu transportul Furnizorului la Depozitul S.A. Moldtelecom (Chişinău, str. Maria Dragan, 23);
  • Copia documentelor de calitate şi/sau conformitate a mărfii după caz

 

4. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

      la adresa: RM, MD-2001 or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10 (sediul central, recepţie) pe care se scrie denumirea şi adresa ofertantului, denumirea şi obiectul concursului.

      Prezentarea ofertei comerciale până la data de 05.12.2018

 

5. Persoana de contact pentru recepţionarea ofertei Burduja Oleg

  tel. 022 570782,  mob.067199204