Solicitare ofertelor de prețuri
01 Ноябрь 2018

Solicitare ofertelor de prețuri

 

Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

 

  1. Obiectul Achiziției:Elaborarea design-ului interior în format 3D pentru Punctul de Vânzare din or. Bălți, str. Independenței, 28.

 

 

  1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:
    • Costul  MDL, incl. TVA (cu argumentare/descifrare a costului);
    • Termenii elaborării proiectului 10 zile din data semnării contractului de

   către ambele părti;

  • Modalitatea de plată 45 zile din data prezentării facturii fiscale în baza proiectului aprobat de către solicitant;

 

  1. Ofertele de preţuri în original vor fi prezentate în plic sigilat

 la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

 Prezentarea ofertei comerciale până la data de 09.11.2018

 

  1. Persoana de contact pentru recepționarea ofertei Theodora Scurtu.

 

tel.022700910, mob.067199449