CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI
19 Октябрь 2018

CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

 

 

  1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACHIZITOR

 

Denumire: S.A. Moldtelecom

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10, mun. Chişinău, Republica MOLDOVA

Cod poştal: MD-2001

Persoana de contact: Elena Bîtiu

Telefon: (f): 022570190; (m):067199117

Email: elena.bitiu@moldtelecom.md

Web: www.moldtelecom.md

 

  1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

 

2.1. Denumirea achiziţiei: 

„SERVICII DE ABONARE ȘI LIVRARE A EDIȚIILOR PERIODICE (ANUL 2019)”.                                          

2.2. Denumirea edițiilor periodice/publicațiilor ce vor fi achiziţionate:

 

1

Экономическое обозрение Логос Пресс

2

Бухгалтерские и налоговые консультации

3

Contabilitate şi Audit

4

Monitorul Oficial al RM rom

5

Юрист

6

Аудит

7

Linux Format / Линукс формат + DVD-приложение

8

Кадры и заработная плата

9

Директор по персоналу

2.3.   Cerinţe minime:

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra ediţiile periodice, indicate în pct 2.2, după cum urmează:

§  edițiile periodice din Republica Moldova vor fi livrate Beneficiarului în ziua apariției numărului respectiv, până la ora 0830 (în zilele lucrătoare).

§  ediţiile periodice internaționale vor fi livrate Beneficiarului a doua zi, imediat după controlul vamal.

 

III.  PREZENTAREA OFERTEI

 

 

3.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

3.2. Moneda în care se transmite oferta de preţ

Lei, MDL

3.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei

15 zile de la data specificată pentru depunerea ofertei.

3.4. Modul şi adresa de prezentare a ofertei

3.4.1. Oferta se va prezenta în data de 26 octombrie 2018:

§  prin email (obligatoriu) la adresa

§  elena.bitiu @moldtelecom.md

 

§  pe suport de hârtie pe adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 10.

3.4.2. Oferta și documentele solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate. Pe plicul sigilat se va menţiona „SERVICIILOR DE ABONARE ȘI LIVRARE A EDIȚIILOR PERIODICE (ANUL 2019)”.

3.5. Propunerea tehnică

3.5.1.Propunerea va fi întocmită în aşa fel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenţei acesteia cu specificaţiile prevăzute în punctul II – Obiectul  achiziţiei

3.5.2.Oferta tehnică va include ca anexe şi următoarele documente obligatorii:

Ø Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

Ø Copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA.

3.6. Propunerea financiară

 3.6.1. Propunerea financiară va include preţul total cu TVA inclus. 

 3.6.2. Costul serviciilor de abonare și livrare a edițiilor periodice va fi indicat per fiecare ediție, indicată în pct 2.2.            

3.7. Modalităţi de plată

Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data semnării contractului.