Pagina principalăPersonalInternetModalităţi de achitare


Modalităţi de achitare

 

Cea mai rapidă și comodă modalitate de achitare a serviciilor Internet sau Internet + IPTV este achitarea prin intermediul serviciului "Reîncărcare cont", cu cardurile Visa, MasterCard, Visa Electron sau Maestro.

 

 

Alte modalităţile de plată a serviciilor Internet sau Internet + IPTV:

 

[+] Puncte de vânzări Moldtelecom

Vino şi achită serviciile în orice punct de vânzări Moldtelecom până în ultima zi a lunii.

Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix sau numărul contractului Internet sau Internet + IPTV!

 

Programul de lucru al punctelor de vînzări din Chișinău și republică

 

 

[+] Bănci

Efectuează achitarea serviciilor în orice filială sau reprezentanţă a următoarelor bănci:

 

  • BC Energbank S.A.*
  • BC Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.*
  • BC FinComBanc S.A.*
  • BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.*
  • BC Moldindconbank S.A.*
  • BC Moldova Agroindbank  S.A.
  • BC Victoriabanc S.A.*
  • BC Comerțbank*

 

*Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix sau numărul contractului Internet sau Internet + IPTV!

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

 

[+] Oficiile Poşta Moldovei

Factura poate fi achitată în toate oficiile Poşta Moldovei din ţară.

 

*Recepționarea plăților se poate efectua fără a prezenta factura, este suficient să indicați doar numărul de telefon fix sau numărul contractului Internet sau Internet + IPTV!

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

[+] Prin intermediul bancomatelor

Efectuează achitarea serviciilor prin intermediul bancomatelor, de la orice bancă menţionată mai jos:

BC Energbank S.A.,

BC Eurocreditbank S.A.,BC Eximbank S.A.,

BC FinComBank S.A.,

BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.,

BC Moldindconbank S.A.,
BC Moldova Agroindbank  S.A.,
BC Victoriabank S.A.,
BC Comerțbank.

 

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

  

[+] Achitarea serviciilor prin intermediul Online Banking

Achitarea serviciilor prin intermediul on-line banking:

 

1. www.energbank.com/ro/online-banking-pentru deținătorii de carduri bancare Energbank S.A.

2. www.telebank.md/-pentru deținătorii de carduri EuroCreditBank S.A.

3. www.client.eximbank.com/indexro.stm-pentru deșinătorii de carduri bancare Eximbank Gruppo Veneto Banca S.A.

4. www.fincompay.com - pentru deţinătorii de carduri bancare FinComBanc S.A. 

5. www.emobias.md/- pentru deținătorii de carduri bancare Mobiasbanca-GSG S.A.

6. www.moldindconbank.md/web-client/ - pentru deţinătorii de carduri bancare Moldindconbank S.A.

7. www.maib.md/ro/internet-banking/ - pentru deţinătorii de carduri bancare Moldova Agroindbanc S.A.

8. www.dotbank.md - pentru deţinătorii de carduri bancare Victoriabank S.A.

9. www.comertbank.md/services/bank_online/- pentru deținătorii de carduri bancare Comețbank S.A.

10. www.bcr.md/ro/24Banking - pentru deținătorii de carduri BCR filiala Chișinău S.A.

 

Data limită de achitare: ultima zi a lunii.

 

[+] Prin intermediul terminalelor de plăţi electronice NettoPro, OSMP şi MMPS

Achitarea se efectuează în doar câteva minute, fără tergiversări şi pauze.

 

 

Factura achitată la timp, va evita suspendarea serviciilor! 

 

 

Suport client

 

Cutia poştală: http://mail.moldtelecom.md/

Configurarea modemului: http://www.maxdsl.md/cti/frame_help/

 

Informaţii suplimentare

 

telefon: 1181- Serviciul Clientelă, apel gratuit.

e-mail: 1181@moldtelecom.md


despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude