Fax to email

 

Fax to E-mail este un serviciu ce presupune acordarea abonaţilor persoane fizice sau juridice, a unui număr de telefon non geografic, ce urmează să exercite funcţia unui număr de fax utilizat pentru recepţionarea mesajului fax, convertirea acestuia în fişier de format electronic şi expedierea lui ca ataşament la adresa electronică (e-mail). 

 

Serviciul „Fax to E-mail” permite recepţionarea  mesajelor fax din toate reţelele Moldovei şi din străinătate, evitând costurile de achiziţie şi mentenanţă a unui aparat tradiţional. Totodată, serviciul „Fax to E-mail” permite, prin intermediul unei conexiuni la Internet, să aveţi acces la mesajele de fax recepţionate aflându-vă oriunde în lume.

 

Numărul non geografic atribuit abonatului pentru recepționarea faxurilor la e-mail este compus din 8 cifre, apelând pe teritortiul țării formați 0 305 55 XXX, dar apelând din strainătate formați +373 305 55 XXX.  

 

Propunem două pachete la alegere Fax Virtual și Fax Virtual Plus:

Activarea serviciului „Fax to E-mail” este posibilă la solicitare, în orice Magazin Propriu Moldtelecom, iar pachetul Fax Virtual poate fi activat online.

 

Apelurile spre numerele “Fax Virtual” și “Fax Virtual Plus” se taxează cu 1,80 lei/min, din rețeaua de telefonie fixă Moldtelecom. La apelarea acestor numere din rețelele altor operatori naționali sau de peste hotare, vor fi aplicate tarifele valabile pentru convorbirile interurbane sau internaționale de telefonie fixă. Tariful pentru transmiterea faxului este achitat de către expeditor, în timp ce destinatarul îl recepționează absolut gratuit.

 

[+] Note
  1. La alegerea abonamentului „Fax Virtual” se va atribui adresa electronică aferentă la orice server capabil să recepţioneze mesaje de la mai multe servere DNS MX;
  2. La alegerea abonamentului „Fax Virtual Plus” se va atribui adresă electronică din domeniul mtc.md cu spaţiu de stocare  - 200Mb, cu acces POP3 din reţelele furnizorilor naţionali şi POP3S din alte reţele Internet, cu parolă individuală. Prefixul adresei electronice va fi exclusiv numărul non-geografic atribuit (ex.*******@mtc.md) care va exercita doar funcţia de recepţionare a mesajelor de fax;

 

Servicii administrative

 

 

 

Descrierea

serviciilor

 

Fax virtual

 

Fax virtual plus

 
 

Suspendarea serviciului lei/lunar

 

6

 

12

 
 

Schimb de nume şi responsabilitate, lei

 

24

 

48

 
  Schimbarea numărului de fax   24   48  
  Modificarea adresei electronice   24   48  
  Schimbarea abonamentului   x   48  

 

Tarifele inlcud TVA

 

[+] Note
  1. Suspendarea Serviciului „Fax to E-mail” se efectuează în baza cererii ABONATULUI, depusă în formă scrisă şi cu achitarea integrală a abonamentelor pentru perioada de suspendare. Termenul maxim de aflare a Serviciului în regim de suspendare constituie 3 luni cumulative pe parcursul unui an. Activarea anticipată a Serviciului se efectuează în baza unei cereri suplimentare depusă de ABONAT, în formă scrisă. În acest caz, nu va fi restituită taxa de suspendare pentru luna curentă şi plata de abonament se va calcula din data activării Serviciului „Fax to E-mail”. Suspendarea şi activarea Serviciului se efectuează din data de 1 a lunii, ce urmează în conformitate cu cererea ABONATULUI, depusă până la data de 25 a lunii precedente;
  2. La schimbarea numărului da fax, modificarea adresei electronice, în cazul abonamentului „Fax Virtual Plus”, se va schimba prefixul şi parola pentru adresa electronică, iar conţinutul adresei electronice anterioare nu va mai fi disponibil;
  3. Schimbarea abonamentului se efectuează din data de 1 a lunii, ce urmează în conformitate cu cererea depusă până la data de 25 a lunii precedente. În cazul schimbării abonamentului „Fax Virtual Plus” la „Fax Virtual”conţinutul adresei electronice anterioare nu va mai fi disponibil.

despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude