Interconectare şi Acces

Serviciile de interconectare oferite de compania Moldtelecom pentru Operatorii interconectaţi la reţeaua publică fixă Moldtelecom sunt:

 • Servicii de interconectare de bază
 • Servicii suplimentare
 • Arenda componentelor infrastructurii fizice.

 

 

Lista acordurilor încheiate cu Furnizorii dereţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice:

 

 1. Contract de Interconectare încheiat între Moldtelecom şi Operatorii de telefonie mobilă.
 2. Acord de Interconectare a reţelei de telefonie fixă și mobilă Moldtelecom şi reţeaua publică fixă locală a Furnizorului.
 3. Acord privind prestarea serviciilor Premium Rate în reţele Moldtelecom.
 4. Acord de acces la bucla/subbucla locală.
 5. Acord pentru furnizarea serviciilor de linii închiriate.

 

 

Lista actelor prezentate, în măsură în care acestea sunt necesare, de către Operatori pentru semnarea unui acord cu compania Moldtelecom:

 

 1. Declaraţia Informativă de furnizor de reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice eliberată în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, emisă de ANRCETI;
 2. Certificatul de inregistrare a intreprinderii (înregistrat la Camera Înregistrării de Stat);
 3. Extras din Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor (emis cel mult 2 luni până la momentul prezentarii);
 4. Copia buletinului de identitate al Administratorului;
 5. Certificat de inregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
 6. Documentul de proprietate sau contractul de arenda;
 7. Certificat de conformitate a echipamentului terminal;
 8. Licenţa de atribuire a numerelor de acces.

 

Informaţii de contact: e-mail: carrier@moldtelecom.md

Adresa: Chisinău, str. Ştefan cel Mare, 10.