Schimbarea tarifelor pentru serviciile telefoniei de bază începând cu 1 februarie 2003
17 Ianuarie 2003

Operatorul Naţional de Telecomunicaţii Moldtelecom anunţă că, începând cu data de 1 februarie 2003, va aplica noi tarife pentru serviciile de telefonie de bază pe care le furnizează. Astfel, Moldtelecom iniţiază procesul de rebalansare a tarifelor între tarifele pentru apelurile locale şi tarifele pentru apelurile internaţionale.

 

Pe parcursul ultimilor ani tarifele percepute pentru prestarea serviciilor de telefonie locală acopereau doar 30% din cheltuielile suportate pentru întreţinerea infrastructurii şi furnizarea acestui tip de serviciu, pe când tarifele pentru convorbirile internaţionale erau menţinute la un nivel înalt şi subvenţionau telefonia locală.

 

Conform prevederilor acordului Republicii Moldova cu Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) de la 1 ianuarie 2004 este prevăzută liberalizarea deplină a pieţei serviciilor de telecomunicaţii, ceea ce va duce la schimbarea condiţiilor de activitate a Moldtelecom-ului. Deci rebalansarea tarifelor este un proces inevitabil şi absolut necesar pentru buna funcţionare a companiei Moldtelecom.

 

Planul de rebalansare a tarifelor cuprinde 4 etape. Prima etapă va începe la 1 februarie 2003, iar ultima – la 31 martie 2004. Cota cu care se vor mări tarifele şi începutul etapelor intermediare vor fi stabilite după analiza rezultatelor primei etape de rebalansare. Esenţa rebalansării constă în micşorarea tarifelor pentru convorbirile internaţionale şi ajustarea tarifelor pentru convorbirile locale, astfel încât acestea să acopere cheltuielile pentru prestarea acestui serviciu.

 

Principalele modificări tarifare constau în trecerea la 3 tipuri de abonamente: Standard, Econom şi Înlesniri. Aceastea au fost eleborate în aşa mod încât să poată oferi clienţilor posibilitatea de a alege tipul de serviciu ce le convine cel mai mult şi în acelaşi timp să ofere tarife acceptabile pentru păturile social vulnerabile ale populaţiei. Pe parcursul primei etape de rebalansare abonamentul lunar (pentru populaţie) la pachetul Standard va include 300 minute de convorbiri locale şi va costa 12 lei, pachetul Econom - 200 minute şi va costa 6 lei, iar pentru pachetul Înlesniri - 700 minute incluse şi va costa 6 lei.

 

De menţionat este că taxarea apelurilor va fi efectuată în conformitate cu 2 paliere orare. Primul palier corespunde orelor de vârf în zilele lucrătoare, adică orele 8 şi 22, iar cel de-al doilea - orelor cu intensitate redusă, adică între orele 22 şi 8, şi zilelor de odihnă şi sărbători legale.

 

Pentru abonaţii din localităţile rurale este prevăzut un singur plan tarifar – pachetul Econom.

 

De la 1 februarie, toţi abonaţii serviciilor de telefonie de bază ai Moldtelecom, care nu au încheiat contract pentru alt pachet, vor fi transferaţi automat la pachetul Standard până la înaintarea cererii pentru trecerea la alt plan tarifar. Abonaţilor din localităţile rurale, unde nu funcţionează sistemul de evidenţă şi taxare a convorbirilor, li se vor aplica tarifele pachetului Econom.

 

Moldtelecom face publice prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă noile sale tarife cu 15 zile înaintea aplicării acestora, conform prevederilor legale, rămânând la dispoziţia clienţilor şi a presei pentru a oferi cu deplină transparenţă, la cerere, orice alte detalii cu privire la politica sa tarifară.
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude