Activitatea companiei Moldtelecom în anul 2002 - Comunicat de presă
14 Ianuarie 2003

La sfârşit de an, Compania Moldtelecom a efectuat bilanţul activităţii sale şi prezintă rezultatele preliminare ale acesteia pentru anul 2002.

 

Moldtelecom a continuat ca şi în anul precedent să creeze condiţii populaţiei pentru accesul către serviciile sale şi să perfecţioneze calitatea serviciilor oferite. Pentru aceasta pe parcursul anului au fost construite, modernizate şi extinse centrale telefonice în mun. Chişinău, Bălţi, 7 centre raionale şi 223 sate. Astfel, capacitatea centralelor telefonice s-a mărit cu 111,3 mii numere, dintre care 41,9 mii numere au fost instalate în locul capacităţilor învechite.

 

În 2002 numărul abonaţilor a sporit cu 63,4 mii (în localităţile urbane - cu 23,2 mii, iar în cele rurale - cu 40,2 mii). Ca rezultat, densitatea telefoanelor a atins nivelul de 19,4 telefoane la 100 locuitori, adică cu 1,8 unităţi mai mult decât în anul precedent.

 

Important este faptul că în 2002 s-a menţinut tendinţa de creştere a ponderii capacităţilor telefonice digitale. La data de 31 decembrie 2002 acest indice constituia 48,5% (în creştere cu 10% faţă de anul trecut).

 

Moldtelecom a reuşit să obţină rezultate în dezvoltarea telecomunicaţiilor în 2002 în primul rând graţie implementării tehnologiilor noi.

 

Lărgirea reţelei suprapuse digitale CrossNet a creat condiţii pentru majorarea posibilităţilor de transport de date, iar extinderea circuitului internaţional de acces Internet de la 12 Mbps la 34 Mbps, a condus la creşterea volumului de transmisiuni de date şi reducerea costului unui Mbps de acces.

 

De asemenea, au fost efectuate lucrări de montare şi punere în exploatare a echipamentelor de interconectare Internet Exchange ale operatorilor Internet din mun. Chişinău, ceea ce a permis clienţilor acestora să facă schimb eficient de trafic.

 

În procesul de majorare a capacităţilor de comutaţie şi construcţia noilor magistrale de cabluri a fost folosit Sistemul de Management al Reţelelor de Telecomunicaţii (TMN), misiunea căruia este de a asigura managementul eficient al infrastructurii.

 

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor în 2 centre de telecomunicaţii, 12 CTA rurale şi urbane au fost dotate cu generatoare diesel şi acumulatoare de diferite capacităţi.

 

De mentionat faptul că în Chişinău a fost efectuată trecerea de la prefixul de acces către reţeaua interurbană 8 la prefixul 0, astfel fiind realizată conformarea cu standardele internaţionale.

 

Eforturile depuse pentru implementarea noilor tehnologii şi dezvoltarea infrastructurii au dus la sporirea traficului telefonic (în mediu cu 20% faţă de anul precedent), lansarea unor servicii noi (CLIP - identificare de apel, CLIR - blocare a identificării de apel).

 

În anul 2002 volumul vânzărilor a atins cota de 934,3 mln lei, ceea ce este cu 23 la sută mai mult faţă de anul 2001. Acest lucru a fost posibil şi datorită extinderii reţelei de oficii publice comerciale ale companiei Moldtelecom şi activităţii de informare a clienţilor (în septembrie 2002 a fost lansat site-ul corporativ în trei versiuni linvistice).

 

În anul 2003 compania Moldtelecom şi-a pus scop continuarea programului de dezvoltare a infrastructurii naţionale de telecomunicaţii atât în mediul urban, cât şi în cel rural, lansarea serviciilor noi şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor deja create.
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude