Moldtelecom a obținut certificatul de conformitate a sistemul de management al calității ISO 9001:2015, care este o reconfirmare a calităţi superioare în serviciile prestate
28 Ianuarie 2019

Oferirea de servicii calitative pentru asigurarea satisfacerii depline a aşteptărilor consumatorilor este unul din obiectivele prioritare ale companiei, realizarea căruia în anul 2018 s-a reflectat simţitor în rezultatele obţinute de Moldtelecom. O dovadă în plus este obținerea Certificatului de conformitate a sistemului de management al calității Moldtelecom cerințelor standardului IS0 9001:2015 ”Sisteme de management al calității. Cerințe”.

 

 

Obținerea Certificatului de conformitate a Sistemul de management al calității cerințelor standardului IS0 9001:2015 demonstrează capacitatea Moldtelecom:

 • să asigure calitatea serviciilor prestate clienților săi în mod sigur și consecvent;
 • de a înțelege necesitățile și de a satisface cerințele clienților săi;
 • să materializeze oportunitățile de creștere a satisfacției clienților prin crearea şi dezvoltarea serviciilor/produselor noi;
 • să asigure promovarea calității și a îmbunătățirii continuă a proceselor de afaceri care contribuie direct și indirect la calitatea serviciilor de comunicații electronice prestate;
 • să asigure dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului şi stimularea implicării angajaților în îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
 • de a respecta cerințele cadrului normativ – legislativ în domeniul comunicațiilor electronice;
 • de a lua în considerare și de a asigura controlul riscurilor care pot afecta calitatea;
 • de a măsura nivelul de atingere a obiectivelor de calitate;
 • de a măsura calitatea serviciilor prestate clienților săi;
 • de a măsura nivelul de satisfacție a clienților săi;
 • de a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate.

 

Nivelul de calitate a serviciilor prestare este relaţionat de performanța sistemului de management al calității și a nivelul investițiilor alocate pentru organizarea proceselor activității. De aceea, conducerea Moldtelecom și-a asumat responsabilitatea menținerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management al Calității și alocarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor de calitate.

 

DECLARAŢIA PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

 

Moldtelecom este operatorul numărul 1 în servicii integrate mobile – fixe – internet și TV.
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude