Companie cu reputaţie mondială a încheiat auditul internaţional financiar al Operatorului Naţional S.A.”Moldtelecom”
31 Octombrie 2011

Vineri, 28 octombrie 2011, Compania internaţională de audit şi consultanţă PriceWaterHouseCoopers a prezentat în cadrul Consiliului S.A.”Moldtelecom” rezultatele auditului privind situaţia financiară a Operatorului Naţional de comunicaţii pentru anul 2010.

 

Experţii antrenaţii în audit au apreciat pozitiv situaţia financiară a celui mai mare Operator de comunicaţii din ţară, exprimând o opinie comună în acest sens.

 

Auditul internaţional a fost efectuat în perioada aprilie - octombrie 2011, în baza deciziei aprobate anul trecut de către Adunarea Generală a Acţionarilor cu privire la asistarea societăţii Moldtelecom în tranziţia către Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

 

Este pentru prima dată când Moldtelecom raportează  informaţii financiare în conformitate cu IFRS pentru a fi pregătit, ulterior să prezinte rapoarte financiare, în  conformitate cu noile standarde contabile. Primul raport de acest gen urmează să fie prezentat pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011.

 

Documentul întocmit în baza noului Standard va prevedea planificarea şi efectuarea auditului cu o siguranţă rezonabilă a situaţiei financiare a companiei şi stabilirea unor estimări adecvate situaţiei economice a Operatorului Naţional.

 

Exercitarea auditului financiar a S.A.”Moldtelecom”, la cele mai înalte standarde internaţionale, are o importanţă majoră în sporirea credibilităţii informaţiilor furnizate de către companie pentru viitoarele decizii atât ale acţionarului cât şi ale clienţilor Moldtelecom.

 

Serviciul de presă al S.A.”Moldtelecom”
despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude