Securitatea Datelor

Politica de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal adoptate în cadul companiei S.A. „Moldtelecom” sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Sunt utilizate metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat și folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Totodată, compania S.A. „Moldtelecom” nu solicită clienților săi prin email, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații despre conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate niciunui terț. Prin comunicarea lor unor terțe persoane, de către client sau utilizator, acesta își asumă întreaga responsabilitate.

Notivicarea privind sistemele de videomonitorizare

Compania S.A. „Moldtelecom” utilizează sisteme de supraveghere video în scopul de asigurare eficientă a protecţiei bunurilor, valorilor şi persoanelor, pentru unele spaţii din locaţiile companiei, semnalizate cu mesajul ,,Supraveghere video".

Astfel, sunt monitorizate atât spaţiile exterioare, cât şi cele interioare ale locaţiilor S.A. „Moldtelecom” iar înregistrarea, stocarea şi prelucrarea datelor au ca scop final prevenirea şi documentarea oricăror fapte care ar putea să prejudicieze siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor şi proprietăţilor S.A. „Moldtelecom”.

Siguranţa datelor cu caracter personal.
Dreptul tău fundamental protejat de către Moldtelecom.

 • Ce sunt datele cu caracter personal?

  ,,Date cu caracter personal” este orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale.

 • Ce date colectează Moldtelecom de la abonaţii săi?

  La încheierea contractului de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice cu Moldtelecom, compania colectează cu acordul scris al abonatului, următoarele date, necesare pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale:

   

  1. Informaţiile personale furnizate de către client în formularul de cerere necesare pentru identificarea clientului:
   • date din buletinul de identitate;
   • date din paşaport (cod țară) în cazul persoanelor nerezidente;
   • informații ce țin de adresa de mail, adresa de corespondență;
   • numere de telefon.
  2. Informații necesare pentru acordarea echipament în credit:
   • profesie, loc de munca, formare-profesională;
   • situație familială, situație economică și financiară.
  3. Informații de trafic:
   • durata, destinația, costul convorbirilor și data efectuării acestora.
  4. Informații colectate în procesul de acordare suport prin apel telefonic
   • date de voce.

  În anumite circumstanţe, Moldtelecom poate să colecteze informaţii de la bănci relevante şi/sau agenţii de scoring şi/sau din alte surse care să îi permită să elaboreze un profil al cerinţelor şi preferinţelor clientului pentru a-i oferi servicii mai bune.

 • Cum prelucrează MTC datele abonaţilor?

  Abonatul prin semnarea contractului de utilizare a serviciilor companiei Moldtelecom, îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de către compania Moldtelecom sau să fie transferate și/sau procesate de companii terțe, în scopul:

  • Încheierii și executări obligațiilor contractului de prestare a serviciilor de comunicații electronice (inclusiv a serviciilor aferente domeniului) pe toată perioada contractuală;
  • Constituirea bazelor de date şi utilizarea acestora în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice oferite de Companie;
  • Gestionarea relațiilor (inclusiv de comunicare) cu clienții;
  • Gestionarea serviciilor prestate și facturare;
  • Elaborarea rapoartelor financiare și statistice;
  • Colectarea/recuperarea creanțelor.
 • Dezvăluirea datelor cu Caracter Personal!

  Moldtelecom nu va face publice numele, adresa și numărul de telefon ale clientului și ale utilizatorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau expres acceptate de către client. Moldtelecom asigură confidențialitatea datelor furnizate de către client, în condițiile de contract și lege.

 • Principii ale prelucrării datelor cu caracter personal!

  • Notificarea: Operatorul de DCP este notificat la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu numărul 0000149;
  • Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credință și se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
  • Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele companiei Moldtelecom, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
  • Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în pct. (5) Art. 5 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal Nr. 133 din 8 iulie 2011 și alte date prevăzute de acte normative, pot fi efectuate numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
  • Informarea: Persoana este informată de către Moldtelecom privind prelucrarea datelor personale;
  • Securitatea: Măsurile tehnice și organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate, în ceea ce privește distrugerea accidentala sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat.
  • Arhivarea: Datele cu caracter personal, vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legislației privind arhivarea datelor.
 • Care sunt drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

  • Dreptul de a fi informat într-un limbaj clar şi pe înţeles cu privire la prelucrarea datelor tale personale;
  • Dreptul de a avea acces la datele tale personale;
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor;
  • Dreptul de opoziţie;
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • Dreptul de adresare justiţiei.
 • Cum poţi refuza prelucrarea datelor cu caracter personal?

  • În cazul în care clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acesta are dreptul de a-și manifesta opoziția în scris. În acest caz, contractul va înceta conform condițiilor privind rezilierea acestuia de către client.
  • În cazul în care clientul nu doreşte publicarea numelui, adresei și numărului de telefon în “Registrul abonaților 1189”, îşi poate manifesta opoziţia prin adresare la orice reprezentanţă Moldtelecom sau prin apel la 1181.