Standard TIA 942

TIA-942 este un standard dezvoltat de Telecommunications Industry Association (TIA) pentru a defini condiţiile de construcţie şi parametrii de funcţionare al unui Centru de Date, acordând o atenţie deosebită sistemelor de cablare şi designului de reţea.

 

Principalele avantaje ale construirii unui Centru de Date în conformitate cu standardul TIA-942 constau în includerea parametrilor de fncţionare a centrului de date într-un nomenclator standard, continuitate a operaţiunilor, protecţie împotriva dezastrelor naturale şi a erorilor umane şi asigurarea pe termen lung a securităţii, capacităţii de extindere şi scalabilităţii. Toţi aceşti parametri garantează maximizarea investiţiei şi menţinerea unui nivel ridicat al calităţii serviciilor furnizate.


despre companie   |   publicitate   |   cariera   |   calitatea serviciilor   |   sondaj   |   contacte   |   securitatea datelor   |   factura prin e-mail   |   fraude